Bratislavsky sachovy zvaz

Orgány BŠZ

Sídlo Bratislavského šachového zväzu
Bratislavský šachový zväz
Junácka 6
831 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa Bratislavského šachového zväzu
Bratislavský šachový zväz - sekretariát
Tranovského 2
841 02 Bratislava

 

Predseda Bratislavského šachového zväzu
# Meno Pozícia
1 Martin Sklár Predseda BŠZ

 

Výkonný výbor
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček podpredseda, zodpovedný za prácu s mládežou, predseda Komisie mládeže (KM)
2 Pavol Pytlík zodpovedný za public relations a správu registratúry
3 Eduard Šimkovič predseda ŠTK, zodpovedný za komunikáciu s klubmi
4 Milan Pacher zodpovedný za oblasť krajskej šachovej reprezentácie

 

Kontrolór
# Meno Pozícia
1 František Goga kontrolór

 

Komisia mládeže
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček Predseda komisie mládeže
2 Vladimír Šošovička  
3 Miroslav Roháček tréningovo-metodická činnosť pre mládež vyššej úrovne

 

Športovo-technická komisia
# Meno Pozícia
1 Eduard Šimkovič Predseda Športovo-technickej komisie
2 Peter Falťan Riaditeľ 3. ligy A1
3 Gabriel Deák Riaditeľ 4. ligy A11
5 Ľuboslav Škoviera Riaditeľ 5. ligy A11
6 Anton Ludwig Riaditeľ 5. ligy A12

 

Rada Bratislavského Šachového Zväzu
# Meno Pozícia
1 Viktor Mikulášek člen rady
2 Igor Poláčik člen rady
3 Ľuboslav Škoviera
člen rady
4 Milan Beňo člen rady
5 Anton Ludwig člen rady
6 Michal Kučera člen rady
7 Miroslav Petrek
člen rady
8 Adrián Struhár člen rady
9 Ján Kišoň
člen rady
     
     

 

Komisia rozhodcov
# Meno Pozícia
1 Ladislav Šipeky Predseda komisie rozhodcov
2    
3    

 

Správa webu
# Meno Pozícia
1  Miro Bednár  

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...