Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Kalendár súťaží

Školenie a odporúčanie Rozhodcovkej komisie BŠZ

VV Bratislavského šachového zväzu organizuje dňa 10.9.2011 školenie rozhodcov všetkých tried a organizačných pracovníkov družstiev.

Na základe viacerých problémov počas majstrovských súťaží je doobedňajšia časť školenia venovaná súťažnému poriadku a obsluhe el. hodín, ktorú odporúčam absolvovať všetkým organizačným pracovníkom a kapitánom družstiev 3.-5. ligy.

Podrobné propozície TU.

Pri prípravách súpisiek na sezónu 2011/2012 odporúčam zohľadniť, aby na každej súpiske bol aspoň jeden hráč s platnou rozhodcovskou kvalifikáciou. Zoznam rozhodcov nájdete na> http://www.chess.sk/index.php?str=clenovia&detail=4 . Po spracovaní výsledkov školenia bude na internetovej stránke BŠZ aktualizovaný zoznam rozhodcov v Bratislavskom kraji.

Ďakujem

Šachu zdar Ladislav Šipeky, Predseda RK Bratislavského kraja

Historická tabuľka víťazov Majstrovstiev Bratislavy jednotlivcov v šachu


Ročník Majster Bratislavského Kraja Šachový oddiel, klub Link
2019 Lukáš Sebastián Kostolanský ŠK Slovan Bratislava M BA 2019 - storočnica
2018 Jozef Franzen * ŠK Slovan Bratislava 3. miesto na Open Slovan 2018
2017 Igor Lintner ŠK Doprastav Bratislava O pohár SNP - FIDE OPEN Dúbravan 2017
2016 Jozef Franzen ŠK Slovan Bratislava Open Slovan 2016
2015 Milan Pacher ŠK Slovan Bratislava IPCA World Individual Chess Championship 2015 Group B
2014 Ján Smoleň ŠK Strelec Devínska Nová Ves M BA 2014
2013 Pavel Čertek * ŠK Slovan Bratislava 2. miesto na OPEN Slovan 2013
2012 Dušan Schwarz ŠK Doprastav Bratislava M BA 2012
2011 Dušan Schwarz ŠK Doprastav Bratislava M BA 2011
2010 Miroslav Kleman * ŠK Doprastav Bratislava M BA 2010
2009 FM Milan Pacher ŠK Slovan Bratislava M BA 2009
2008 Pavol Federič ŠK Modra M BA 2008
2007 Milan Pacher ŠK Slovan Bratislava M BA 2007
2006 Martin Jánoš ŠK Tatran Bratislava M BA 2006
2005 Milan Pacher* (Miloš Kebis) ŠK Slovan Bratislava (ŠK Krasňany) M BA 2005
2004 Ján Smoleň (Andrej Královič) ŠK Strelec Devínska Nová Ves  
2003 Ján Smoleň ŠK Strelec Devínska Nová Ves  
2002 Martin Bezúch ŠK Strelec Devínska Nová Ves  M BA 2002
2001 Ivan Novák ŠK Tatran Bratislava  M BA 2001
2000 Ivan Novák ŠK Tatran Bratislava   
1999 Erik Oprea ŠK Slovan Bratislava  M BA 1999
1998 Martin Mynář ŠK Doprastav Bratislava  
1997 Stanislav Vlček ŠO TJ Spoje Bratislava   
1996 Ivan Novák    
1995 Andrej Komora ŠK Slovan Bratislava M BA 1995
1994 Ivan Novák Tatran Hydrostav Bratislava M BA 1994
1993 Maximo Lugo Sanchez    
1992 Ján Duraj Športbyt Bratislava  
1991 Michal Ač ŠK Slovan Bratislava M BA 1991
1990 Karol Bíro ŠK Dunaj Bratislava M BA 1990
1989 Marek Kolčák a Michal Ač   M BA 1989  
1988 Peter Petrán a Pavel Čertek   M BA 1988 
1987 Pavel Čertek    
1986 Peter Petrán a Róbert Tibenský    
1985 Michal Ač    
1984 Karol Bíro    
1983 Peter Petrán, Róbert Tibenský, Pavel Čertek    
1982 Igor Štohl    
1981 Boris Djubek a Karol Rückschloss    
1980 Jozef Franzen a Peter Petrán    
1979 Róbert Tibenský a Karol Petrík    
1978 Jozef Franzen    
1977 Štefan Ďuriga    
1976 Oldřich Štefan    
1975 Igor Prívara    
1974 Karol Petrík    
1973 František Jablonický    
1971 Karol Rückschloss   M BA 1971
1970 Igor Prívara, Jozef Franzen, Ladislav Lutter    
1969 Vladimír Cibulka    
1968 Štefan Gross    
1967 Igor Prívara    
1966 Július Kozma    
1965 Ján Kotlárik    
1964 Oldřich Štefan   M BA 1964
1963 Mirza Bajcura   M BA 1963
1961 Anton Hajduk, Oldřich Štefan, Edmund Kozma    
1960 Gabriel Delmár    
1959 Mirza Bajcura a Viliam Jóna    
1958 Mirza Bajcura    
1957 Gabriel Delmár    
1956 Ladislav Duhan    
1952 Imrich Ivančo   M BA 1952 
1951 Július Kozma    
1949 Ján Šefc    
1948 Ľudovít Potúček Klub Poštári, predchodca Spoje Bratislava M BA 1948
1947 Juraj Hukel    
1946 Maximilián Ujtelky, Gabriel Delmár, Mikuláš Milan    
1944 Ľudovít Potúček    
1943 Ľudovít Potúček    
1942 Ľudovít Potúček    
1941 Maximilián Ujtelky   M BA 1941 
1940 Ľudovít Potúček    
1939 Ctirad Pacák   kruhový turnaj, 22 hráčov, 1. C. Pacák 18,5/22, 22.12.1938-4.4.1939
1938 Štefan Fazekaš a Karel Hucl    
1937 Alexander Cohn    
1936 Štefan Fazekaš    
1935 Štefan Fazekaš    
1934 Vladimír Roháček   M BA 1934 
1933 Ján Gavlík    
1932 Max Walter   M BA 1932
1931 Dezider May    
1930 Dezider May    
1929 Dezider May    
1928 Pavol Gomboš    
1927 Dezider May   M BA 1927 
1926 Dezider May   M BA 1926
1925 Max Walter    
1924 Max Walter    
1923 Eugen Smogrovics    
1922 Dezider May    
1919 Max Walter    

V zátvorke sú uvedení víťazi Pohára BŠZ.

* Najlepšie umiestnený hráč turnaja z oddielov Bratislavského kraja

Orgány do 2015

Adresa Bratislavského šachového zväzu

Bratislavský šachový zväz
Junácka 6
Bratislava

Predseda Bratislavského šachového zväzu
# Meno Pozícia
1 Peter Falťan Predseda BŠZ

 

Výkonný výbor
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček podpredseda, zodpovedný za prácu s mládežou, predseda Komisie mládeže (KM)
2 Igor Polacik predseda ŠTK a komisie PR (Public relations, web)
3 Milan Beňo zodpovedný za organizačné záležitosti, styk s klubmi
4 Juraj Pisár  

 

Kontrolná a revízna komisia
# Meno Pozícia
1 Ivan Paulička predseda kontrolnej a revíznej komisie
2 Ľubomír Chripko člen kontrolnej a revíznej komisie
3 Štefan Priam člen kontrolnej a revíznej komisie

 

Komisia mládeže
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček Predseda komisie mládeže
2 Rastislav Kevický  
3 Vladimír Šošovička  
4 Miroslav Roháček tréningovo-metodická činnosť pre mládež vyššej úrovne

 

Športovo-technická komisia
# Meno Pozícia
1 Igor Poláčik Predseda Športovo-technickej komisie
2 Marek Horváth Riaditeľ 3. ligy A1
3 Štefan Priam Riaditeľ 4. ligy A11
4 Ladislav Šipeky predseda komisie rozhodcov
5 Ľuboslav Škoviera Riaditeľ 5. ligy A11
6 Anton Ludwig Riaditeľ 5. ligy A12

 

Rada Bratislavského Šachového Zväzu
# Meno Pozícia
1 Gustáv Šturc predseda rady
2 Ondrej Danada člen rady
3 Andrej Valach člen rady
4 Michal Kučera člen rady
5 Rastislav Kevický člen rady
6 Vladimír Cebo člen rady
7 Vladimír Šošovička člen rady
8 Anton Ludwig člen rady
9 Viktor Mikulášek člen rady
10 Rudolf Kuma člen rady
11 Vladimír Kundrák člen rady

 

Komisia rozhodcov
# Meno Pozícia
1 Ladislav Šipeky Predseda komisie rozhodcov

 

Správa webu
# Meno Pozícia
1  Miro Bednár  

 

Orgány BŠZ

Sídlo Bratislavského šachového zväzu
Bratislavský šachový zväz
Junácka 6
831 04 Bratislava
Korešpondenčná adresa Bratislavského šachového zväzu
Bratislavský šachový zväz - sekretariát
Tranovského 2
841 02 Bratislava

 

Predseda Bratislavského šachového zväzu
# Meno Pozícia
1 Martin Sklár Predseda BŠZ

 

Výkonný výbor
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček podpredseda, zodpovedný za prácu s mládežou, predseda Komisie mládeže (KM)
2 Pavol Pytlík zodpovedný za public relations a správu registratúry
3 Eduard Šimkovič predseda ŠTK, zodpovedný za komunikáciu s klubmi
4 Milan Pacher zodpovedný za oblasť krajskej šachovej reprezentácie

 

Kontrolór
# Meno Pozícia
1 František Goga kontrolór

 

Komisia mládeže
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček Predseda komisie mládeže
2 Vladimír Šošovička  
3 Miroslav Roháček tréningovo-metodická činnosť pre mládež vyššej úrovne

 

Športovo-technická komisia
# Meno Pozícia
1 Eduard Šimkovič Predseda Športovo-technickej komisie
2 Peter Falťan Riaditeľ 3. ligy A1
3 Gabriel Deák Riaditeľ 4. ligy A11
5 Ľuboslav Škoviera Riaditeľ 5. ligy A11
6 Anton Ludwig Riaditeľ 5. ligy A12

 

Rada Bratislavského Šachového Zväzu
# Meno Pozícia
1 Viktor Mikulášek člen rady
2 Igor Poláčik člen rady
3 Ľuboslav Škoviera
člen rady
4 Milan Beňo člen rady
5 Anton Ludwig člen rady
6 Michal Kučera člen rady
7 Miroslav Petrek
člen rady
8 Adrián Struhár člen rady
9 Ján Kišoň
člen rady
     
     

 

Komisia rozhodcov
# Meno Pozícia
1 Ladislav Šipeky Predseda komisie rozhodcov
2    
3    

 

Správa webu
# Meno Pozícia
1  Miro Bednár  

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...