Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Žrebovanie súťažíi BŠZ

Žrebovanie súťažíi BŠZ sa koná vo štvrtok 23.9.2010 na Drieňovej ul. 27, Bratislava v budove Doprastavu (prízemie, jedáleň). Začiatok o 17:00, koniec o 20:00. Je potrebné, aby za každé družstvo bol prítomný aspoň jeden organizačný pracovník, prípadne za viacero družstiev jedného klubu jeden OP.

Nezabudnite si priniest potvrdenia o zaplatení pokút za sezónu 2009/2010, bez ktorých nie je možné zapísať družstvo do súťaže.

V prípade nejasností prosím kontaktuje predsedu ŠTK BŠZ Michala Vrbu mishik81@gmail.com

Súťaže družstiev 2010/2011

Tu nájdete všetky potrebé pokyny pre prihlásenie družstva do sútaží. V prípade otázok môžete kontaktovat predsedu ŠTK Michala Vrbu na mishik81@gmail.com

Sutaze druzstiev 2010/2011

Daruj 2% pre Bratislavský šachový zväz

Vážéní členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme vás požiadali o darovanie vašich 2% zo zaplatených daní pre zväz, ktorého ste členmi aj vy. Ide o čiastku 2% z vašich už zaplatených daní štátu, ktorími takto môžete pomôcť rozvoju tohto krásneho športu v našom regióne. Takto získané zdroje sú vynakladané na organizáciu mládežníckych turnajov, teda na podporu budúcnosti kráľovskej hry v regióne.


Vopred všetkým ďakujeme.

Za výkonný výbor BŠZ Michal Vrba

Kalendár líg 2009/2010 + Hrací poriadok

Kalendár líg 2009/2010 + Hrací poriadok

Dôležité dokumenty BŠZ - legislatíva

Hrácí poriadok jednotlivcov, Rozhodcovský poriadok, Stanovy SSZ, Súťažný poriadok družstiev dorasteneckej ligy, Pravidlá FIDE, Ekonomická smernica SŠZ, Manuál k elektronickým hodinám...atd

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...