Bratislavsky sachovy zvaz

Žrebovanie súťažíi BŠZ

Žrebovanie súťažíi BŠZ sa koná vo štvrtok 23.9.2010 na Drieňovej ul. 27, Bratislava v budove Doprastavu (prízemie, jedáleň). Začiatok o 17:00, koniec o 20:00. Je potrebné, aby za každé družstvo bol prítomný aspoň jeden organizačný pracovník, prípadne za viacero družstiev jedného klubu jeden OP.

Nezabudnite si priniest potvrdenia o zaplatení pokút za sezónu 2009/2010, bez ktorých nie je možné zapísať družstvo do súťaže.

V prípade nejasností prosím kontaktuje predsedu ŠTK BŠZ Michala Vrbu mishik81@gmail.com

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...