Bratislavsky sachovy zvaz

Konferencia Bratislavského šachového zväzu 2015

Výkonný výbor Bratislavského šachového zväzu na svojom zasadnutí 12.2.2015 v Bratislave určil termín a miesto konania konferencie Bratislavského šachového zväzu na 12.5.2015 o 17:00 v klubovni ŠK Slovan Bratislava (Bratislava-Petržalka, Gessayova 2).

 

Výkonný výbor tiež stanovil kritériá na určenie počtu delegátov s hlasovacím právom pre jednotlivé kluby založené na počte členov klubu. Za člena klubu sa považuje hráč, ktorý je ako člen daného klubu evidovaný v matrike SŠZ a má uhradený členský poplatok SŠZ za rok 2014 alebo 2015 (5, 10 alebo 15€):

do 25 členov                        1 delegát

od 26 do 50 členov              2 delegáti

nad 50 členov                      3 delegáti

 

Tabuľka počtu delegátov pre jednotlivé kluby podľa stavu matriky k 1.1.2015:

 

ID

klub

počet členov

Počet delegátov

1

10114

  ŠK Doprastav Bratislava

84

3

2

10101

  ŠK Slovan Bratislava

82

3

3

10302

  KŠ Pezinok

49

2

4

10110

  ŠK STRELEC Devínska Nová Ves

43

2

5

10107

  Tatran Bratislava DŠK

34

2

6

10120

  Šachový klub Dúbravan

31

2

7

10111

  ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava

29

2

8

10109

  ŠK Domu kultúry Ružinov

28

2

9

10402

  ŠK Senec

28

2

10

10108

  ŠK Krasňany

27

2

11

10103

  ŠK Televízia Karlova Ves

26

2

12

10105

  ŠK Apollo Slovnaft Bratislava

25

1

13

10301

  ŠK Modra

25

1

14

10113

  Slávia STU Bratislava

23

1

15

10118

  KŠN Bratislava

20

1

16

10303

  ŠK Svätý Jur

20

1

17

10203

  Interchess CVČ Malacky

16

1

18

10202

  ŠK Láb

15

1

19

10112

  TJ Dopravný podnik Bratislava

11

1

20

10116

  MŠK-Slovan Ivanka pri Dunaji

9

1

21

10401

  ŠK Tomášov

9

1

22

10406

  ŠK Tureň

6

1

     

640

35

 

Dôležitou súčasťou konferencie je schválenie nových riadiacich orgánov BŠZ, t.j. predsedu BŠZ, Výkonného výboru, členov Rady,  a Revíznej a kontrolnej komisie na nasledujúce obdobie 3 rokov a delegátov za BŠZ na konferenciu SŠZ. Z tohto dôvodu vyzývame všetky kluby aby pristupovali ku konferencii BŠZ s maximálnou zodpovednosťou a aby si pripravili a navrhli na jednotlivé funkcie ľudí, ktorí sú ochotní venovať sa práci v našom šachovom hnutí.

 

 

12.2.2015 v Bratislave

VV BŠZ


2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...