Bratislavsky sachovy zvaz

Informácie a organizačné pokyny k ligovým súťažiam

Nový ligový ročník sa blíži a ŠTK BŠZ zaslala OP klubov Bratislavského kraja s tým súvisiace organizačné pokyny a informácie. Mnohé z nich možno nebudú zaujímať len OP ale aj ostatných hráčov.

1. Krátke zhrnutie organizačných pokynov pre OP.

2. Rozpis súťaží BŠZ, oproti vlaňajšku nie sú žiadne významné zmeny.

3. Prihláška do súťaží.

4. Sumár pokút z minulého ročníka.

5. Pozvánka na žrebovanie súťaží, ktoré bude 18.9.2012 o 17:30 v hracej miestnosti Slovanu.

6. Kalendár líg.

7. Nový sadzobník poplatkov. Oproti vlaňajšku sú pokuy rozvrstvené podľa ligy. Pre 4. ligu sú vyýšky pokút nezmenené, pre 3. ligu o niečo vyžšie, pre 5. ligu o niečo nižšie.

8. Aktualizovaný súťažný poriadok družstiev.

9. Súťažný poriadok družstiev z vyznačenými zmenami oproti predchádzajúcemu. Najväčšou zmenou je to, že ak sa hráč nedostaví na partiu, družstvo prehráva kontumačne len túto partiu a nie aj všetky šachovnice pod ním. Pokuty sú ale odstupňované a ak sa to stane tomu istému hráčovi druhýkrát, je vylúčený zo súťaže a všetky šachovnice pod ním sú kontumované.

 

Všetko spolu na stiahnutie: Informácie a organizačné pokyny

 

Igor Poláčik, predseda ŠTK BŠZ

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...