Bratislavsky sachovy zvaz

Vyhodnotenie dotazníka ŠTK BŠZ k ligám bratislavského kraja

Na online dotazník ŠTK BŠZ k ligovým súťažiam bratislavského kraja v období 4.-23.7. odpovedalo 84 šachistov. Z odpovedí vyplýva, že šachisti sú prevažne spokojný zo súčasným ligovým systémom, tempom, termínmi a pod. Z pravidiel by chceli zmeniť len aby sa nekontumovali partie od neobsadenej šachovnice dole, ale len príslušná šachovnica, s odstupňovaním pokút (po vzore SŽS). Otvorené a na širšiu diskusiu ostáva tempo v 5. lige, na ktoré sú rôznorodé názory. Na vznik náborovej ligy zo strany klubov je pomerne malý záujem, možno by mohla vzniknúť keby sa zapojili aj šachové krúžky.

 

Podrobné vyhodnotenie dotazníka si môžete prečítať tu:

Dotazník ŠTK BŠZ - vyhodnotenie.

 

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...