Bratislavsky sachovy zvaz

Orgány do 2015

Adresa Bratislavského šachového zväzu

Bratislavský šachový zväz
Junácka 6
Bratislava

Predseda Bratislavského šachového zväzu
# Meno Pozícia
1 Peter Falťan Predseda BŠZ

 

Výkonný výbor
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček podpredseda, zodpovedný za prácu s mládežou, predseda Komisie mládeže (KM)
2 Igor Polacik predseda ŠTK a komisie PR (Public relations, web)
3 Milan Beňo zodpovedný za organizačné záležitosti, styk s klubmi
4 Juraj Pisár  

 

Kontrolná a revízna komisia
# Meno Pozícia
1 Ivan Paulička predseda kontrolnej a revíznej komisie
2 Ľubomír Chripko člen kontrolnej a revíznej komisie
3 Štefan Priam člen kontrolnej a revíznej komisie

 

Komisia mládeže
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček Predseda komisie mládeže
2 Rastislav Kevický  
3 Vladimír Šošovička  
4 Miroslav Roháček tréningovo-metodická činnosť pre mládež vyššej úrovne

 

Športovo-technická komisia
# Meno Pozícia
1 Igor Poláčik Predseda Športovo-technickej komisie
2 Marek Horváth Riaditeľ 3. ligy A1
3 Štefan Priam Riaditeľ 4. ligy A11
4 Ladislav Šipeky predseda komisie rozhodcov
5 Ľuboslav Škoviera Riaditeľ 5. ligy A11
6 Anton Ludwig Riaditeľ 5. ligy A12

 

Rada Bratislavského Šachového Zväzu
# Meno Pozícia
1 Gustáv Šturc predseda rady
2 Ondrej Danada člen rady
3 Andrej Valach člen rady
4 Michal Kučera člen rady
5 Rastislav Kevický člen rady
6 Vladimír Cebo člen rady
7 Vladimír Šošovička člen rady
8 Anton Ludwig člen rady
9 Viktor Mikulášek člen rady
10 Rudolf Kuma člen rady
11 Vladimír Kundrák člen rady

 

Komisia rozhodcov
# Meno Pozícia
1 Ladislav Šipeky Predseda komisie rozhodcov

 

Správa webu
# Meno Pozícia
1  Miro Bednár  

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...