Bratislavsky sachovy zvaz

Turnaje a podujatia

Majstrovstvá Bratislavského kraja družstiev stredných a základných škôl v ONLINE šachu 2021

Súťaže školských družstiev v Bratislavskom kraji, ktorá si za pomerne krátky čas už stihli získať veľkú obľubu medzi hráčmi aj základnými a strednými školami, sme chceli organizovať aj za súčasnej nepriaznivej epidemiologickej situácie. Ukázalo sa, že vynútený presun do online prostredia, čo do účasti, ešte presiahol posledný rekordný ročník 2020, ktorý sme stihli odohrať naživo vo februári 2020 (SŠ: 42 hráčov, 10 družstiev; ZŠ: 150 hráčov, 34 družstiev).

Pre hru sme opäť zvolili obľúbenú bezplatnú online platformu lichess.org, ktorá je veľmi jednoduchá, otvorená, stabilná, bez rušivých reklamných bannerov a funguje na všetkých typoch moderných digitálnych zobrazovacích zariadení, navyše v slovenskom prostredí. To ju robí optimálnou pre školské súťaže, ktorých hlavným cieľom je prilákanie detí a mládeže k súťažnej šachovej hre. Do kariet nám veľmi zahralo aj vytvorenie novej funkcie, ktorú lichess spustil iba pár dní pred zverejnením propozícií. Tá umožňuje organizovať súťaž systémom Aréna až pre 200 družstiev, pričom počet hráčov v družstve nie je obmedzený.

Čítať ďalej...

Majstrovstvá Bratislavského kraja v ONLINE šachu žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OGY 2020/21

Majstrovstvá Bratislavského samosprávneho kraja v šachu žiakov a žiačok ZŠ a 1. stupňa OGY a študentov a študentiek SŠ a 2. stupňa OGY sa uskutočnili v tradičnom termíne koncom novembra. Nič na tom nezmenila ani súčasná nepriaznivá epidemiologická situácia, ktorá významne brzdí mnohé oblasti života. Školáci-šachisti naplno využili unikátnosť nášho športu a v historickej premiére súťažili v ONLINE šachu cez internet prostredníctvom bezplatnej platformy https://lichess.org.

 Bolo to skvelé. Ďakujeme, že sa syn mohol zúčastniť.

Čítať ďalej...

Prerušenie súťaží BŠZ 2020/21

Vážení organizační pracovníci klubov, oddielov BŠZ,

S ohľadom na dokumenty: 

  - Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia zo dňa 14.10.2020, sp. zn.: OLP/8326/2020, časť D, ktorým sa zakazuje usporadúvať hromadné podujatia športovej povahy v jednom okamihu v počte nad 6 osôb, pokiaľ nie sú splnené veľmi špecifické podmienky, ktoré nevieme celoplošne splniť.

 - Oznam ŠTK SŠZ zo dňa 14.10.2020 Upresnenie dokumentu „Podmienky pre konanie šachových súťaží v sezóne 2020/2021“ 

 

Bratislavský šachový zväz POZASTAVUJE konanie všetkých šachový súťaží pod gesciou BŠZ až do odvolania.

Záverečné ustanovenie:

Tieto podmienky platia pre súťaže družstiev a jednotlivcov sezóny 2020/2021 počínajúc dňom 15.10.2020 až do odvolania a môžu byť dopĺňané a upravované tak, aby vždy boli v súlade s aktuálne platnými Opatreniami ÚVZ SR a iných autorít Slovenskej republiky.

 

V Lábe 14.10.2020

Eduard Šimkovič, predseda ŠTK BŠZ

Pozvánka na Memoriál Dr. T. Nemca

Vážení šachoví priatelia,

TURNAJ BOL ZRUŠENÝ!

Pozývame Vás na 16.ročník Memoriálu Dr. Nemca, ktorý sa uskutoční v sobotu 10.10.2020 v priestoroch hotela ***Jurki dom, Domkárska 4, Bratislava, prezentácia od 9:00. Bude sa hrať tempom 2x15 min., 9 kôl so zápotom na FIDE rapid rating list. 

Bratislavský šachový zväz po neuskutočnení openu DANSK pridelil organizáciu Majstrovstiev Bratislavy 2020 Memoriálu Dr. T. Nemca. Pekný celkový cenový fond turnaja 400 Eur bude pre členov klubov BŠZ navýšený o ďalších 130 Eur. Najlepšie umiestnený hráč z klubov BŠZ získa titul Majstra Bratislavského kraja v rapid šachu 2020.

Prihláste sa čím skôr, do 3.10. je nižší vklad, len 5 Eur!

Riaditeľ turnaja: Ing. Ľubomír Munk, tel. 0905 645158, e-mail: munklubo@gmail.com Prihlášky: do 3.10.2020 e-mailom, alebo telefonicky na adresu riaditeľa turnaja.

Aktualizovaný zoznam prihlásených je na tomto linku, propozície na stránke ŠK Slovan Bratislava.

V prípade nízkej účasti sa turnaj nemusí konať.

Dr. Tadeuš Nemec (1918-2003) bol významnou osobnosťou bratislavského šachu už od predvojnových čias. V Slovane Bratislava pôsobil neuveriteľných 43 rokov, pričom v období 1973-75 bol jeho predsedom. V rokoch 1963 a 1970 bol členom víťazných družstiev ŠK Slovan Bratislava v celorepublikových československých súťažiach.

Turnaj je sponzorovaný spoločnosťou JURKI-HAYTON s.r.o., ktorú vlastní rodina Dr. T. Nemca.

Rozhodnutie ŠTK a VV BŠZ o dohrávaní líg BŠZ 2019/20

Vážení organizační pracovníci a zástupcovia klubov BŠZ, riaditelia súťaží BŠZ,

Ďakujeme Vám za reakcie na dotazník k dohrávke líg BŠZ. ŠTK a VV BŠZ aj na základe Vašich odpovedí rozhodli, že sa bude dohrávať len 3. liga A1 - http://chess-results.com/tnr472548.aspx?lan=4, a to 10-tym a 11-tym stretnutím formou dvojkola v dňoch 27.-28.6.2020. Ostatné ligy sa dohrávať nebudú a pre určenie postupujúcich a zostupujúcich družstiev platí aktuálne poradie súťaží.

V prílohe je dokument o rozhodnutí ŠTK SŠZ o súťažiach, kde sú uvedené aj ďalšie organizačné pokyny.

 

Dohrávka 3. ligy A1 bola naplánovaná nasledovne:

   10. kolo  sobota  27.06.2020  09:30

   11. kolo  nedeľa  28.06.2020  09:30

 

Vzhľadom na situáciu, ktorá je momentálne kvôli koronavírusu a ktorá mnohým robí problém zo zdravotného hľadiska, rozhodla ŠTK BŠZ o výnimkách z platného SPD pre 10. a 11. kolo 3. ligy A1:

- dve kontumácie družstva v posledných dvoch kolách nebudú znamenať vylúčenie zo súťaže,

-  nebude udelená žiadna pokuta za nenastúpenie hráča základnej zostavy počas celej súťaže,

- nebude udelená žiadna pokuta za neobsadenú šachovnicu v dohrávaných stretnutiach,

- nebude udelená žiadna pokuta za kontumačnú prehru družstva, pokiaľ bude nenastúpenie družstva nahlásené riaditeľovi súťaže a súperom minimálne 3 dni pred dňom stretnutia.

Ďalšie športovo-technické opatrenia ŠTK BŠZ:

Do zostavy družstva v stretnutí nesmie byť uvedený hráč, u ktorého sú zjavné príznaky respiračného onemocnenia – zvýšená teplota, neutíchajúci kašeľ. Takýto účastník sa nesmie ani zdržiavať v hracom priestore.

- Pokiaľ má družstvo neúplnú zostavu z dôvodu, že hráč nebol pre príznaky ochorenia uvedený do zostavy, alebo sa nedostavil na stretnutie z obáv o svoje zdravie či zdravie ostatných účastníkov, obsadzujú sa prednostne prvé šachovnice a posledné sa kontumujú. Pokuta podľa článku 5.3. SPD sa neudeľuje.

V prípade, že obvyklá hracia miestnosť družstva sa pre odohranie stretnutia nedá využiť (nedostupná, v kolízii s inou akciou,...), organizátor je povinný zabezpečiť a pripraviť náhradnú hraciu miestnosť, vyrozumieť súpera a rozhodcu alebo po vzájomnej dohode odohrať stretnutie u súpera.

- Rozširujú sa povinnosti organizátora podujatia (SPD čl.8) o zabezpečenie podmienok vyplývajúcich z opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, zvlášť

- zabezpečiť dezinfekciu priestorov, dotykových plôch a šachových pomôcok pred a po ukončení stretnutia,

- zabezpečiť možnosť umývania rúk teplou vodou a tekutým mydlom a použitia jednorazových utierok,

- zaistiť pri vstupe do budovy dávkovač na alkoholovú dezinfekciu rúk a dezinfikovať si ruky, resp. zabezpečiť iný adekvátny spôsob dezinfekcie rúk,

- zabezpečiť pri vstupe do budovy oznam o povinnosti, že v prípade vzniku akútneho respiračného ochorenia (napr. horúčka, kašeľ, nádcha, sťažené dýchanie) je osoba povinná zostať v domácej izolácii,

- zverejniť na viditeľnom mieste oznam s informáciou:

ak sa u osoby prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je potrebné telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hromadného podujatia, pravidelne si umývať ruky mydlom a teplou vodou, následne ruky utierať do jednorazových papierových obrúskov, zákaz podávania rúk, zabezpečiť dostatočné vetranie priestorov

 

Doplňujúce opatrenia:

- Účastníci sú povinní prichádzať na stretnutie s rúškami a pri vstupe si dezinfikovať ruky. Počas športového výkonu len hrajúci hráči a rozhodca nemusia mať rúško a nemusia dodržiavať vzdialenosť 2 metrov medzi sebou.

Organizátorovi je odporúčané podľa možností hracej miestnosti zabezpečiť čo najvoľnejšie rozmiestnenie šachovníc a rozsadenie hráčov. 

Diváci (vrátane hráčov, čo dokončili hru) musia použiť rúško a odporúča sa dodržiavať od ostatných účastníkov vzdialenosť min. 2 metrov.

Je zakázaná akákoľvek iná komunikácia medzi hráčmi, hráčom a kapitánom, účastníkmi s rozhodcom, ako je stanovená v SPD 6.4 a v Pravidlách FIDE bod 6-9 a 11-12.

Poskytnúť občerstvenie je dovolené, len pokiaľ to umožňuje prevádzka, kde prebieha podujatie a len prostredníctvom obsluhujúceho personálu. Odporúča sa využiť individuálne prinesené nápoje a občerstvenie len pre svoju potrebu.

Účastníci stretnutia si nepodávajú ruky.

- Odohraté partie pôjdu na zápočet ratingu na FIDE.

 

Záverečné ustanovenie:

Tieto podmienky platia pre súťaže družstiev sezóny 2019/2020, ktoré boli prerušené pred ich riadnym ukončením podľa plánovaného rozpisu z dôvodu vyhlásenej mimoriadnej situácie zo dňa 11.3.2020.

 

Veríme, že jednotlivé družstvá  sa k dohraniu súťaže postavia športovo. Sme presvedčení, že je to v rámci možností najkorektnejší spôsob ukončenia najvyššej krajskej ligy, ktorá má väzbu na súťaže družstiev SŠZ.

 

V Bratislave 10.6.2020                                                                        Stanislav Vlček, 

                                                                                                       podpredseda VV BŠZ

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...