Bratislavsky sachovy zvaz

Turnaje a podujatia

Konferencia BŠZ 2018

Vážení šachoví priatelia,dávam Vám (funkcionárom a OP šachových klubov BŠZ) informácie o konaní riadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu 2018, ktorá sa uskutoční dňa :

23. mája 2018 (streda) o 17,00 hod. na Drieňovej 27, Bratislava - hracia miestnosť ŠK Doprastav Bratislava.

Hlavnými bodmi programu sú:
1. Schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2018
2. Voľby orgánov BŠZ (predsedu BŠZ, členov Výkonného výboru, Kontrolnej a revíznej komisie a Rady BŠZ)
3. Voľba delegátov BŠZ na Konferenciu SŠZ

Vzhľadom na skutočnosť, že na Konferencií BŠZ budú volení aj členovia najvyššieho orgánu národného športového zväzu, novým opatrením, ktoré vyplýva zo Zákona o športe 440/2015 Z. z., je povinnosť uchádzať sa o funkciu vopred písomným spôsobom aj s uvedením navrhovateľa. Prílohou tejto správy je formulár prihlášky do jednotlivých funkcií. Na výkon funkcie sa požaduje bezúhonnosť, ktorá sa preukazuje čestným prehlásením, ktoré je súčasťou formulára kandidáta. Nedoručenie vyplneného formulára do 15. mája 2018 môže mať za následok spochybnenie výsledkov krajskej konferencie BŠZ.

Čítať ďalej...

FM Pavel Čertek už nie je medzi nami ...

So smútkom v duši Vám dávame na vedomie odchod nášho dlhoročného váženého člena.

Majster FIDE Pavel Čertek nás navždy opustil 9.5.2018 vo veku nedožitých 62 rokov. Viac krát bol členom tímov, ktoré získali tituly majstrov Slovenska v extralige. Majstrom Bratislavy bol 4-krát (1983, 1987, 1988 a 2013). V roku 2017 si zahral aj na 27. Majstrovstvách sveta seniorov, vo svojej obľúbenej disciplíne, blickách, obsadil 8. miesto.

Čítať ďalej...

Majstrom Bratislavského kraja je opäť IM Jozef Franzen

Majstrom Bratislavského kraja je opäť IM Jozef Franzen.

Pohár starostu Ružinova ostal v Ružinove

V nedeľu 29.4.2018 bol pod záštitou starostu MČ Bratislava – Ružinov usporiadaný prvý ročník šachového turnaja O pohár starostu Ružinova 2018.

Turnaj bol zaradený do celoslovenskej série turnajov mládeže GPX a zároveň získal štatút Majstrovstiev Bratislavského kraja 2018 v kategóriách chlapcov a dievčat do 10 a 14 rokov.

 

 

Čítať ďalej...

Staromestský šachový turnaj 2018

Dňa 24.3.2018 zorganizoval KŠN Bratislava v spolupráci s MČ Bratislava - Staré Mesto sobotné šachové podujatie v malebných priestoroch Zichyho paláca.

Ako sa ukázalo, kolízia podujatia so štvrtou ligou v rámci Bratislavského kraja sa odzrkadlila na nižšej účasti hráčov s ratingom vyšším ako 1600, no počet prihlásených hráčov prekvapujúco nijako neovplyvnila, keď šance zúčastniť sa turnaja využilo doteraz najväčšie množstvo neregistrovaných hráčov. 

Čítať ďalej...

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...