Bratislavsky sachovy zvaz

Turnaje a podujatia

RICOH - Open Dobrá Nálada - MBA v bleskovom šachu 2019

Poslednú sobotu v roku už tradične ŠK Doprastav zorganizoval bleskový turnaj RICOH – Open Dobrá Nálada, ktorý bol zároveň majstrovstvom Bratislavského kraja v bleskovom šachu. Hralo sa švajčiarskym systémom, tempom 3+2, na 13 kôl. Na štartovnej listine sa zišlo veľmi pekných, okrúhlych 50 hráčov, vrátane niekoľkých zahraničných účastníkov.

Na turnaji tradične nechýbal kútik s občerstvením, ktorý účastníci pomedzi kolá hojne využívali a chodili si dať niečo pod zub a uhasiť smäd. Napriek neľútostným bojom na šachovniciach, v súlade s názvom turnaja, počas celého jeho priebehu panovala dobrá nálada a príjemná atmosféra. Organizačne a rozhodcovsky turnaj zastrešilo domáce trio Boris Rintel, Igor Poláčik a Róbert Vojtko.

Na prvých šachovniciach a vo vedení turnaja sa dlho striedala väčšia skupina hráčov. Po 9. kole sa do čela dostal Igor Lintner (KŠN Bratislava) a po 11. kole sa definitívne odtrhol od pelotónu (s 1,5 bodovým náskokom). Vedenie si už taktickými remízami v posledných dvoch kolách postrážil a vybojoval si tak víťazstvo v turnaji. Vzhľadom na relatívne nízky Igorov bleskový rating vyzerá jeho víťazstvo prekvapivo, ale jeho bleskový rating výrazne zaostáva za jeho klasickým aj celkovou výkonnosťou, takže v skutočnosti patril do okruhu favoritov. Druhé miesto si vydareným záverom – dvomi víťazstvami proti silným súperom, vybojoval junior Ondrej Vadila (ŠK Slovan Bratislava). Tretiu priečku si vybojoval zahraničný účastník z Česka, Ladislav Urbanec. Zo seniorov si najlepšie počínal celkove siedmy Richard Kolman  (ŠK Slovan Bratislava). Súboj o najlepšiu ženu zvádzali len dve vyrovnané súperky. Nakoniec pred Bieloruskou Ekaterinou Nikanovou o chlp (jedinú priečku na pomocné hodnotenie) vyhrala celkove ôsma Zuzana Kováčová (ŠK Doprastav Bratislava), ktorá sa umiestnila aj najvyššie v rámci hráčov usporiadateľského klubu. Víťaz bol odmenený pohárom, prví traja hráči a víťazi kategórií diplomami a prvých desať hráčov aj finančnými cenami.

Zvlášť boli vyhodnotené Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov za rok 2019. Do tohto hodnotenia sa logicky započítavali len hráči klubov Bratislavského kraja. Majstrom kraja sa stal Igor Lintner (KŠN Bratislava). Ondrej Vadila (ŠK Slovan Bratislava) okrem striebornej priečky bol aj najlepším juniorom a podobne bronzový Richard Kolman  (ŠK Slovan Bratislava) zároveň najlepším seniorom kraja. V kategórii žien zvíťazila Zuzana Kováčová (ŠK Doprastav Bratislava). 

zľava: 3. Richard Kolman (naj. senior), Zuzana Kováčová (majsterka BŠZ), 1. Igor Lintner, 2. Ondrej Vadila (naj. junior), Boris Rintel, Igor Poláčik

Ďakujeme všetkým účastníkom za účasť a bezproblémový priebeh turnaja, tešíme sa na Vás aj v roku 2020. 

Kompletné poradie a výsledky

Fotogaléria z turnaja

Igor Poláčik

 

Anatolij Karpov opäť v Bratislave!

III. ročník Vianočného turnaja predsedu NRSR JUDr. Andreja Danka opäť poctil svojou návštevou 12-ty majster sveta (1975-1985) Anatolij J. Karpov. Konal sa v pondelok 9. 12. 2019 opäť v reprezentačných priestoroch historickej budovy Slovenskej národnej Rady (Župné námestie). Obaja hlavní predstavitelia podujatie aj slávnostne otvorili slávnostnými príhovormi za účasti médií. Predseda parlamentu  okrem iného ocenil kvalitnú organizáciu Majstrovstiev Európy mládeže 2019 a pochválil úspech majstra Európy do 14 rokov, Lukáša Sebastiána Kostolanského a tiež odmenil prvého slovenského veľmajstra Jána Plachetku za celoživotný prínos. 

Podujatie zorganizovala Prvá šachová n. o., ktorú vedú Patrik Nemergut a Matúš Olejár. Slovenský šachový zväz zastupoval jeho prezident Ing. Zdenek Gregor, ktorý na záverečnom vyhodnotení vyzdvihol veľký význam tohto podujatia pri popularizácii šachu v očiach verejnosti.

Samotný turnaj mal tradičný formát 4 družstiev, ktoré sa stretli kruhovým systémom na 3 kolá tempom 15 minút + 5 sekúnd na ťah. Hralo sa v Sále Ústavy SR. Kapitánom družstva osobností NRSR bol Michal Vrba, družstvo študentov viedla hrajúca kapitánka Anna Vrtiaková, deti Tomáš Krak a seniorov viedol Stanislav Vlček. Hlavným rozhodcom bol IA Rastislav Diviak.

 

Čítať ďalej...

Majstrovstvá Bratislavského kraja dorasteneckých družstiev 2019 – Dorastenecká liga 2019/20

V dňoch 30.11.÷1.12.2019 sa uskutočnili Majstrovstvá Bratislavského kraja 4-členných dorasteneckých družstiev 2019, ktoré boli súčasné krajským kolom aktuálneho ročníka Dorasteneckej ligy 2019/20.

Inak potešiteľná účasť až 9-tich družstiev nám skomplikovala voľbu hracieho systému. Pôvodne plánovaný 7-kolový švajčiar sme sa po súhlase všetkých zúčastnených družstiev rozhodli skrátiť na 5 kôl. Výsledok turnaja naplnil papierové predpoklady takmer do bodky. Plný počet 15 zápasových bodov a titul krajských preborníkov opäť  zaznamenal Slovan Bratislava A (O. Vadila, D. Chlpek, D. Compel, A. Vozárová). Jediné vážnejšie ohrozenie mu spôsobil druhý v celkovom poradí ŠK Dps A (M. Valovič, Š. Šalgovič, Dom. Petrek, A. Bochničková), keď vo vzájomnom zápase nevyužili výhodné pozície Valovič proti Vadilovi, ani Bochničková proti Vozárovej. Tesný súboj o tretie postupové miesto nakoniec dopadol v prospech ŠK Slovana Bratislava B (M. Škrinár, Dav. Petrek, J. Rybiansky, Ade. Zetocha), hoci rovnaký počet 9 bodov získali aj Slovan C a ŠK Dúbravan A. Úplným nováčikom súťaže bola ŠK Lokomotíva Bratislava, ktorá aj napriek poslednému poradiu dokázala vybojovať 1 zápasový bod.

Čítať ďalej...

Konkurzné podmienky súťaží BŠZ 2020

VV BŠZ vyhlasuje konkurzy na usporiadanie šachových podujatí Bratislavského kraja na rok 2020. V prílohe zasielam konkurzné podmienky na usporiadanie:

 

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2020

·         Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2020

·         Konferencia Bratislavského šachového zväzu 2020

 

 

 

Prihlášky do konkurzov s návrhom propozícií turnaja posielať predsedovi BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 10.12.2019 vrátane. Na prihlášky doručené po termíne nebude braný zreteľ:

·         Martin Sklár (Predseda BŠZ): sklar_m@centrum.sk

·         Eduard Šimkovič (Predseda ŠTK BŠZ): esimkovic@googlemail.com

 

S pozdravom,

 

Eduard Šimkovič

esimkovic@googlemail.com

 

+421 903 496 651

 

Turnaj „O Pohár Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja“ 2019

Turnaj „O Pohár Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja“ je tradičné spoločné športové stretnutie mládežníckych kolektívov v troch disciplínach: v kanoistike, v športovej streľbe a v šachu. V sobotu 5. 10. 2019 sa uskutočnil už jeho 14. ročník. 

Model 6-kolového turnaja so štyrmi šesťčlennými družstvami zloženými z troch starších mládežníkov (ročník narodenia 2001 a ml.), z toho povinne jedného dievčaťa a troch mladších mládežníkov (r. n. 2005 a mladších) z toho povinne jedného dievčaťa je však nemenný už od začiatku konania podujatia. Hralo sa systémom dvojitého kruhového turnaja, keď sa družstvá medzi sebou stretli dvakrát, pričom odvetné stretnutia sa hrali s obrátenými farbami. Hracie tempo bolo 2 x 10 min. + 5 s/ťah na partiu a hráča. Podujatie organizačne zabezpečoval Bratislavský šachový zväz v spolupráci s Bratislavským združením telesnej kultúry s finančnou podporu Bratislavského samosprávneho kraja.

Čítať ďalej...

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...