Bratislavsky sachovy zvaz

Orgány BŠZ

Adresa Bratislavského šachového zväzu

Bratislavský šachový zväz
Junácka 6
Bratislava

Predseda Bratislavského šachového zväzu
# Meno Pozícia
1 Martin Sklár Predseda BŠZ

 

Výkonný výbor
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček podpredseda, zodpovedný za prácu s mládežou, predseda Komisie mládeže (KM)
2 Ladislav Šipeky predseda ŠTK a komisie PR (Public relations, web)
3 Pavol Pytlík zodpovedný za organizačné záležitosti, styk s klubmi
4 Miroslav Kleman  

 

Kontrolná a revízna komisia
# Meno Pozícia
1 Ivan Paulička predseda kontrolnej a revíznej komisie
2 František Goga člen kontrolnej a revíznej komisie
3 Andrej Ferik člen kontrolnej a revíznej komisie

 

Komisia mládeže
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček Predseda komisie mládeže
2 Vladimír Šošovička  
3 Miroslav Roháček tréningovo-metodická činnosť pre mládež vyššej úrovne

 

Športovo-technická komisia
# Meno Pozícia
1 Ladislav Šipeky Predseda Športovo-technickej komisie
2 Marek Horváth Riaditeľ 3. ligy A1
3 Štefan Priam Riaditeľ 4. ligy A11
4 Pavol Pytlík predseda komisie rozhodcov
5 Ľuboslav Škoviera Riaditeľ 5. ligy A11
6 Anton Ludwig Riaditeľ 5. ligy A12

 

Rada Bratislavského Šachového Zväzu
# Meno Pozícia
1 Peter Falťan predseda rady
2 Peter Lukáč
člen rady
3 Vladimír Cebo
člen rady
4 Igor Dubeň člen rady
5 Miroslav Hirjak člen rady
6 Anton Ludwig člen rady
7 Igor Poláčik
člen rady
8 Eduard Šimkovič člen rady
9 Gustáv Šturc
člen rady
     
     

 

Komisia rozhodcov
# Meno Pozícia
1 Pavol Pytlík Predseda komisie rozhodcov
2 Ladislav Šipeky Predseda komisie rozhodcov
3 Peter Falťan Predseda komisie rozhodcov

 

Správa webu
# Meno Pozícia
1  Miro Bednár  

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...