Bratislavsky sachovy zvaz

Oznam o školení rozhodcov

14.-15. mája 2016 sa v Trnave uskutoční školenie/seminár rozhodcov, na ktorom bude možné získať aj obnoviť všetky rozhodcovské triedy. Školenie povedú Ústredný rozhodca Milan Szitkey a FA Vladimír Puchart. Prihlášky zasielajte na chempuk@yahoo.com (Vladimír Puchart; 02/59410229). Viac podrobností nájdete v pripojenej informácii.

Pavol Pytlík, predseda Komisie rozhodcov BŠZ