Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Kalendár súťaží

Školenie a odporúčanie Rozhodcovkej komisie BŠZ

VV Bratislavského šachového zväzu organizuje dňa 10.9.2011 školenie rozhodcov všetkých tried a organizačných pracovníkov družstiev.

Na základe viacerých problémov počas majstrovských súťaží je doobedňajšia časť školenia venovaná súťažnému poriadku a obsluhe el. hodín, ktorú odporúčam absolvovať všetkým organizačným pracovníkom a kapitánom družstiev 3.-5. ligy.

Podrobné propozície TU.

Pri prípravách súpisiek na sezónu 2011/2012 odporúčam zohľadniť, aby na každej súpiske bol aspoň jeden hráč s platnou rozhodcovskou kvalifikáciou. Zoznam rozhodcov nájdete na> http://www.chess.sk/index.php?str=clenovia&detail=4 . Po spracovaní výsledkov školenia bude na internetovej stránke BŠZ aktualizovaný zoznam rozhodcov v Bratislavskom kraji.

Ďakujem

Šachu zdar Ladislav Šipeky, Predseda RK Bratislavského kraja

Historická tabuľka víťazov Majstrovstiev Bratislavy jednotlivcov v šachu


Ročník Majster Bratislavského Kraja Šachový oddiel, klub Link
2016 Jozef Franzen ŠK Slovan Bratislava Open Slovan 2016
2015 Milan Pacher ŠK Slovan Bratislava IPCA World Individual Chess Championship 2015 Group B
2014 Ján Smoleň ŠK Strelec DNV M BA 2014
2013 Pavel Čertek ŠK Slovan Bratislava 2. miesto na OPEN Slovan 2013
2012 Dušan Schwarz ŠK Doprastav Bratislava M BA 2012
2011 Dušan Schwarz ŠK Doprastav Bratislava M BA 2011
2010 Miroslav Kleman * ŠK Doprastav Bratislava M BA 2010
2009 FM Milan Pacher ŠK Slovan Bratislava M BA 2009
2008 Pavol Federič ŠK Modra M BA 2008
2007 Milan Pacher ŠK Slovan Bratislava M BA 2007
2006 Martin Jánoš ŠK Tatran Bratislava M BA 2006
2005 Milan Pacher* (Miloš Kebis) ŠK Slovan Bratislava(ŠK Krasňany) M BA 2005
2004 Ján Smoleň (Andrej Královič)    
2003 Ján Smoleň    
2002 Martin Bezúch    
2001 Ivan Novák    
2000 Ivan Novák    
1999 Erik Oprea, Miloš Kebis, Igor Procháczka    
1998 Martin Mynář a Dušan Schwarz    
1997 Stanislav Vlček    
1996 Ivan Novák    
1995 Andrej Komora ŠK Slovan Bratislava M BA 1995
1994 Ivan Novák Tatran Hydrostav Bratislava M BA 1994
1993 Maximo Lugo Sanchez    
1992 Ján Duraj    
1991 Michal Ač    
1990 Karol Bíro ŠK Dunaj M BA 1990
1989 Marek Kolčák a Michal Ač    
1988 Peter Petrán a Pavel Čertek    
1987 Pavel Čertek    
1986 Peter Petrán a Róbert Tibenský    
1985 Michal Ač    
1984 Karol Bíro    
1983 Peter Petrán, Róbert Tibenský, Pavel Čertek    
1982 Igor Štohl    
1981 Boris Djubek a Karol Rückschloss    
1980 Jozef Franzen a Peter Petrán    
1979 Róbert Tibenský a Karol Petrík    
1978 Jozef Franzen    
1977 Štefan Ďuriga    
1976 Oldřich Štefan    
1975 Igor Prívara    
1974 Karol Petrík    
1973 František Jablonický    
1971 Karol Rückschloss    
1970 Igor Prívara, Jozef Franzen, Ladislav Lutter    
1969 Vladimír Cibulka    
1968 Štefan Gross    
1967 Igor Prívara    
1966 Július Kozma    
1965 Ján Kotlárik    
1964 Oldřich Štefan    
1963 Mirza Bajcura    
1961 Anton Hajduk, Oldřich Štefan, Edmund Kozma    
1960 Gabriel Delmár    
1959 Mirza Bajcura a Viliam Jóna    
1958 Mirza Bajcura    
1957 Gabriel Delmár    
1956 Ladislav Duhan    
1952 Imrich Ivančo    
1951 Július Kozma    
1949 Ján Šefc    
1948 Ľudovít Potúček Klub Poštári, predchodca Spoje Bratislava M BA 1948
1947 Juraj Hukel    
1946 Maximilián Ujtelky, Gabriel Delmár, Milan Mikuláš    
1944 Ľudovít Potúček    
1943 Ľudovít Potúček    
1942 Ľudovít Potúček    
1941 Maximilián Ujtelky    
1940 Ľudovít Potúček    
1939 Ctirad Pacák    
1938 Štefan Fazekaš a Karel Hucl    
1937 Alexander Cohn    
1936 Štefan Fazekaš    
1935 Štefan Fazekaš    
1934 Vladimír Roháček    
1933 Ján Gavlík    
1932 Max Walter    
1931 Dezider May    
1930 Dezider May    
1929 Dezider May    
1928 Pavol Gomboš    
1927 Dezider May    
1926 Dezider May    
1925 Max Walter    
1924 Max Walter    
1923 Ernest Smogrovics    
1922 Dezider May    
1919 Max Walter    

V zátvorke sú uvedení víťazi Pohára BŠZ.

* Najlepšie umiestnený hráč turnaja z oddielov Bratislavského kraja

Orgány do 2015

Adresa Bratislavského šachového zväzu

Bratislavský šachový zväz
Junácka 6
Bratislava

Predseda Bratislavského šachového zväzu
# Meno Pozícia
1 Peter Falťan Predseda BŠZ

 

Výkonný výbor
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček podpredseda, zodpovedný za prácu s mládežou, predseda Komisie mládeže (KM)
2 Igor Polacik predseda ŠTK a komisie PR (Public relations, web)
3 Milan Beňo zodpovedný za organizačné záležitosti, styk s klubmi
4 Juraj Pisár  

 

Kontrolná a revízna komisia
# Meno Pozícia
1 Ivan Paulička predseda kontrolnej a revíznej komisie
2 Ľubomír Chripko člen kontrolnej a revíznej komisie
3 Štefan Priam člen kontrolnej a revíznej komisie

 

Komisia mládeže
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček Predseda komisie mládeže
2 Rastislav Kevický  
3 Vladimír Šošovička  
4 Miroslav Roháček tréningovo-metodická činnosť pre mládež vyššej úrovne

 

Športovo-technická komisia
# Meno Pozícia
1 Igor Poláčik Predseda Športovo-technickej komisie
2 Marek Horváth Riaditeľ 3. ligy A1
3 Štefan Priam Riaditeľ 4. ligy A11
4 Ladislav Šipeky predseda komisie rozhodcov
5 Ľuboslav Škoviera Riaditeľ 5. ligy A11
6 Anton Ludwig Riaditeľ 5. ligy A12

 

Rada Bratislavského Šachového Zväzu
# Meno Pozícia
1 Gustáv Šturc predseda rady
2 Ondrej Danada člen rady
3 Andrej Valach člen rady
4 Michal Kučera člen rady
5 Rastislav Kevický člen rady
6 Vladimír Cebo člen rady
7 Vladimír Šošovička člen rady
8 Anton Ludwig člen rady
9 Viktor Mikulášek člen rady
10 Rudolf Kuma člen rady
11 Vladimír Kundrák člen rady

 

Komisia rozhodcov
# Meno Pozícia
1 Ladislav Šipeky Predseda komisie rozhodcov

 

Správa webu
# Meno Pozícia
1  Miro Bednár  

 

Orgány BŠZ

Adresa Bratislavského šachového zväzu

Bratislavský šachový zväz
Junácka 6
Bratislava

Predseda Bratislavského šachového zväzu
# Meno Pozícia
1 Martin Sklár Predseda BŠZ

 

Výkonný výbor
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček podpredseda, zodpovedný za prácu s mládežou, predseda Komisie mládeže (KM)
2 Ladislav Šipeky predseda ŠTK a komisie PR (Public relations, web)
3 Pavol Pytlík zodpovedný za organizačné záležitosti, styk s klubmi
4 Miroslav Kleman  

 

Kontrolná a revízna komisia
# Meno Pozícia
1 Ivan Paulička predseda kontrolnej a revíznej komisie
2 František Goga člen kontrolnej a revíznej komisie
3 Andrej Ferik člen kontrolnej a revíznej komisie

 

Komisia mládeže
# Meno Pozícia
1 Stanislav Vlček Predseda komisie mládeže
2 Vladimír Šošovička  
3 Miroslav Roháček tréningovo-metodická činnosť pre mládež vyššej úrovne

 

Športovo-technická komisia
# Meno Pozícia
1 Ladislav Šipeky Predseda Športovo-technickej komisie
2 Marek Horváth Riaditeľ 3. ligy A1
3 Štefan Priam Riaditeľ 4. ligy A11
4 Pavol Pytlík predseda komisie rozhodcov
5 Ľuboslav Škoviera Riaditeľ 5. ligy A11
6 Anton Ludwig Riaditeľ 5. ligy A12

 

Rada Bratislavského Šachového Zväzu
# Meno Pozícia
1 Peter Falťan predseda rady
2 Peter Lukáč
člen rady
3 Vladimír Cebo
člen rady
4 Igor Dubeň člen rady
5 Miroslav Hirjak člen rady
6 Anton Ludwig člen rady
7 Igor Poláčik
člen rady
8 Eduard Šimkovič člen rady
9 Gustáv Šturc
člen rady
     
     

 

Komisia rozhodcov
# Meno Pozícia
1 Pavol Pytlík Predseda komisie rozhodcov
2 Ladislav Šipeky Predseda komisie rozhodcov
3 Peter Falťan Predseda komisie rozhodcov

 

Správa webu
# Meno Pozícia
1  Miro Bednár  

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...