Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Zápisnice zo schôdzí VV BŠZ

V prílohe sa nachádzajú zápisnice všetkých schôdzí výkonného výboru Bratislavského Šachového zväzu.

Konferencia BŠZ

V prílohe správy sa nachádza súbor o konaní konferencie Bratislavského šachového zväzu s viacerými prílohami vrátane pozvánky, ktorá sa uskutoční 21. apríla 2009 (utorok) o 17,00 hod. na Doprastave a.s., Drieňová 27, Bratislava. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov môžete zavolať na mobil 0903 968 621 alebo na e-mal peter.faltan@gmail.com

Nový súťažný poriadok 2008

V prílohe sa nachádza súťažný poriadok pre sezonu 2008/2009.

Žrebovanie súťaží BŠZ 2008/2009

Žrebovanie súťaží družstiev sa uskutoční 18. septembra 2008 (štvrtok) o 17,00 hod. v Dome športu, Junácka 6, (zasadačka, miestnosť č. 307) Bližšie podrobnosti sú v priloženej pozvánke a prílohe. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov mi môžete zavolať na mobil 0903 968 621 alebo na e-mal peter.faltan@gmail.com

Sezóna 2008/2009

Vážení priatelia, posielam Vám (na všetky kluby BŠZ) list s výzvou na prihlásenie družstiev v ročníiku 2008/09. V prílohách sé rôzne informácie - návrh rozpisu, termínov a pod. Termín na prihlásenie družstiev do súťaží je do 31.8.2008. Presný termín a miesto žrebovania súťaží (predpoklad 18.9.) bude oznámený v pozvánke na žrebovanie začiatkom septembra.V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov mi môžete zavolať na mobil 0903 968 621 alebo na e-mail peter.faltan@gmail.com.

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...