Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Kalendár líg 2009/2010 + Hrací poriadok

Kalendár líg 2009/2010 + Hrací poriadok

Dôležité dokumenty BŠZ - legislatíva

Hrácí poriadok jednotlivcov, Rozhodcovský poriadok, Stanovy SSZ, Súťažný poriadok družstiev dorasteneckej ligy, Pravidlá FIDE, Ekonomická smernica SŠZ, Manuál k elektronickým hodinám...atd

Pravidlá šachu FIDE platné od 1.7.2009

Pravidlá šachu FIDE

Zápisnice zo schôdzí VV BŠZ

V prílohe sa nachádzajú zápisnice všetkých schôdzí výkonného výboru Bratislavského Šachového zväzu.

Konferencia BŠZ

V prílohe správy sa nachádza súbor o konaní konferencie Bratislavského šachového zväzu s viacerými prílohami vrátane pozvánky, ktorá sa uskutoční 21. apríla 2009 (utorok) o 17,00 hod. na Doprastave a.s., Drieňová 27, Bratislava. V prípade akýchkoľvek otázok alebo problémov môžete zavolať na mobil 0903 968 621 alebo na e-mal peter.faltan@gmail.com

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...