Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Dotaznik - Prieskum o ligach

Ako bolo na konferencii dohodnuté, prinášame anketu o ligových súťažiach.

Linka na dotazník: 

Čítať ďalej...

Konferencia BŠZ 2012

Vážení predsedovia a členovia šachových klubov,

 dňa 24. apríla 2012 sa bude konať zasadanie riadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu. Nižšie je uvedená pozvánka na konferenciu, v ktorej je uvedený dátum, čas, miesto konania a navrhovaný program. Dátum konania konferencie BŠZ bol navrhnutý a zvolený tak, aby bol dostatočný čas na prípravu delegátov BŠZ na konferenciu Slovenského šachového zväzu, ktorá sa bude konať v dňoch 26.-27. mája 2012 v Ružomberku.

Právo zúčastniť sa konferencie BŠZ majú delegáti jednotlivých klubov. Každý klub má podľa stanov BŠZ nárok minimálne na jedného svojho zástupcu. Výkonný výbor BŠZ navrhol a Rada BŠZ schválila počet delegátov z jednotlivých šachových klubov, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 (podľa matriky k 1.1.2012 na každých 30 aj začatých platiacich členov jeden delegát). Títo delegáti majú právo hlasovacie (delegáti s hlasom rozhodujúcim). Právo zúčastniť sa na konferencii majú (s hlasom poradným) členovia Rady, VV BŠZ a Kontrolnej a revíznej komisie.

Dôležitou súčasťou konferencie je schválenie nových riadiacich orgánov BŠZ, t.j. predsedu BŠZ, členov Rady, Výkonného výboru  a Revíznej a kontrolnej komisie na nasledujúce obdobie 3 rokov (predchádzajúca konferencia BŠZ sa konala v apríli 2009) a 7 delegátov za BŠZ na konferenciu SŠZ. Z tohto dôvodu vyzývam všetky kluby aby pristupovali ku konferencii BŠZ s maximálnou zodpovednosťou a aby si pripravili a navrhli na jednotlivé funkcie ľudí, ktorí sú ochotní venovať sa práci v našom šachovom hnutí.

Žiadam predsedov, resp. organizačných pracovníkov jednotlivých klubov aby do 20.4.2012 e-mailom na adresu peter.faltan@gmail.com nahlásili delegátov na konferenciu BŠZ podľa počtov uvedených nižšie.

Program rokovania

Počet delegátov s hlasovacím právom podľa šachových klubov

Konferencia BŠZ 2012

Vážené kluby a členovia BŠZ,

na januárovom zasadnutí VV BŠZ bol navrhnutý termín konferencie BŠZ 24.4.2012, kde bude hlavným predmetom voľba nového výkonného výboru. Uvedený termín bol odúhlasený radou BŠZ a je platný.

Šachové kluby patriace do BŠZ majú právo vyslať za svoj klub delegátov, ktorý budú môcť hlasovať a zvoliť nový Výkonný výbor. Na každých začínajúcich aktívnych (zaplatené členské) 30 členov klubu má klub právo nominovať jedného delegáta.

Čítať ďalej...

Zoznam prihlášok družstiev k 3.9.2011

Informácia pre OP družstiev a klubov BŠZ. Nižšie posielam aktuálny náhľad prihlásených družstiev do jednotlivých súťaží pre ročník 2011/2012. Pokiaľ sa vaše družstvo nenachádza na zozname, pošlite IHNEĎ prihlášku riaditeľovi príslušnej súťaže s kópiu na predsedu ŠTK BŠZ.

 

Riaditelia sutazi pre sezonu 2011-2012 a ich mailove kontakty:

3.liga: Marek Horvath marek3horvath@gmail.com

4.liga: Stefan Priam spriam@zoznam.sk

5.liga BA: Ondrej Danada ondrej@danada.sk , Jan Marek Kollar tenfingertips@hotmail.com

5.liga vidiek: Anton Ludwig ludwig@ardos.sk

Predseda ŠTK BŠZ Michal Vrba mishik81@gmail.com

Čítať ďalej...

Školenie rozhodcov všetkých tried, kapitánov a organizačných pracovníkov v Bratislavskom kraji

Bratislavský šachový zväz organizuje dňa 10.9.2011 rozhodcovský kurz pre všetky triedy a aj seminár. Doobedie je odporúčané aj pre kapitánov a organizačných pracovníkov v Bratislavskom kraji, nakoľko sa bude preberať aj "Súťažný poriadok na organizovanie súťaží družstiev Bratislavského šachového zväzu" a rozdiely v porovnaní so "SÚŤAŽNÝ PORIADOK - družstiev".

Kompletné propozície

Za VV BSZ - Predseda rozhodcovskej komisie Bratislavského kraja UR Mgr. Ladislav Šipeky

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...