Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Organizačné pokyny k súťažiam družstiev BŠZ ročníka 2013/2014

Nový ročník súťaží družstiev sa pomaly blíži a prišiel časť sa naň pripraviť. Spolu s členmi ŠTK a VV BŠZ sme pripravili všetky potrebné informácie a dokumenty:

pre zobrazenie ďalších príloh kliknite na "Čítať celý článok..."

Čítať ďalej...

Školenie rozhodcov

Školenie a seminár rozhodcov všetkých tried vrátane seminára pre UR, FA a IA

Termín: 14-15.9. 2013
Miesto: Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava
Garant: IA Ivan Syrový - Predseda RK SŠZ
Organizátor: Mgr. Ladislav Šipeky - SIPKES v spolupráci s BŠZ
Kontakt: Mgr. Ladislav Šipeky - Predseda RK BŠZ, Repašského 5, Bratislava, 841 02, Tel.: 0903 214 201,e-mail: ladislav@sipeky.sk

Prihlásiť sa je nutné do 13.9.2013 / z dôvodu prípravy materiálov /

Viac informácií nájdete v priložených propozíciách

ps. platí vekové obmedzenie pre získanie rozhodcovskej triedy - dovŕšených 15 rokov.

Informácie a organizačné pokyny k ligovým súťažiam

Nový ligový ročník sa blíži a ŠTK BŠZ zaslala OP klubov Bratislavského kraja s tým súvisiace organizačné pokyny a informácie. Mnohé z nich možno nebudú zaujímať len OP ale aj ostatných hráčov.

1. Krátke zhrnutie organizačných pokynov pre OP.

2. Rozpis súťaží BŠZ, oproti vlaňajšku nie sú žiadne významné zmeny.

3. Prihláška do súťaží.

4. Sumár pokút z minulého ročníka.

5. Pozvánka na žrebovanie súťaží, ktoré bude 18.9.2012 o 17:30 v hracej miestnosti Slovanu.

6. Kalendár líg.

Čítať ďalej...

Vyhodnotenie dotazníka ŠTK BŠZ k ligám bratislavského kraja

Na online dotazník ŠTK BŠZ k ligovým súťažiam bratislavského kraja v období 4.-23.7. odpovedalo 84 šachistov. Z odpovedí vyplýva, že šachisti sú prevažne spokojný zo súčasným ligovým systémom, tempom, termínmi a pod. Z pravidiel by chceli zmeniť len aby sa nekontumovali partie od neobsadenej šachovnice dole, ale len príslušná šachovnica, s odstupňovaním pokút (po vzore SŽS). Otvorené a na širšiu diskusiu ostáva tempo v 5. lige, na ktoré sú rôznorodé názory. Na vznik náborovej ligy zo strany klubov je pomerne malý záujem, možno by mohla vzniknúť keby sa zapojili aj šachové krúžky.

 

Podrobné vyhodnotenie dotazníka si môžete prečítať tu:

Dotazník ŠTK BŠZ - vyhodnotenie.

 

 

Dotaznik - Prieskum o ligach

Ako bolo na konferencii dohodnuté, prinášame anketu o ligových súťažiach.

Linka na dotazník: 

Čítať ďalej...

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...