Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Opustil nás Majster Ján Šefc

V sobotu 17. mája náhle  zomrel  IM  Ján Šefc, člen šachového klubu ŠK Slovan Bratislava a čestný člen SŠZ.

Narodil sa 10.12.1924. Bol majstrom Československa v roku 1955.
Okrem toho na majstrovstvách ČSR  v roku1953 delil 3. miesto, v roku 1956  7. miesto, 1953 delil 10. miesto a v roku 1948 obsadil  15. miesto.  Za Československo hral na Olympiáde v rokoch 1956 a 1958 a na ME družstiev v roku 1957, keď ČSR skončila na 3. mieste.

Veľký kus práce odviedol v trénerskej činnosti. Jeho odchovanci Ľ.Ftáčnik a I. Štohl sa presadili v šachovom svete. Okrem toho sa na Slovensku pohybuje mnoho hráčov, na ktorých sa prejavila trénerská ruka majstra Šefca. Taktiež jeho knižka "Moderná učebnica šachu" vydaná v roku 1987 patrí medzi najlepšie učebnice.

Okrem toho treba spomenúť, že bol veľmi korektným človekom, so zmyslom pre spravodlivosť a patril medi obľúbených členov Šachového klubu ŠK Slovan.
Česť jeho pamiatke ! Budeme si naň spomínať vždy len v dobrom.

Pohreb majstra Jána Šefca sa koná v bratislavskom kremátoriu v stredu 21. mája  2014 o 14,30 hod.

Prevzaté z chess.sk

 

Organizačné pokyny k súťažiam družstiev BŠZ ročníka 2013/2014

Nový ročník súťaží družstiev sa pomaly blíži a prišiel časť sa naň pripraviť. Spolu s členmi ŠTK a VV BŠZ sme pripravili všetky potrebné informácie a dokumenty:

pre zobrazenie ďalších príloh kliknite na "Čítať celý článok..."

Čítať ďalej...

Školenie rozhodcov

Školenie a seminár rozhodcov všetkých tried vrátane seminára pre UR, FA a IA

Termín: 14-15.9. 2013
Miesto: Doprastav a.s., Drieňová 27, Bratislava
Garant: IA Ivan Syrový - Predseda RK SŠZ
Organizátor: Mgr. Ladislav Šipeky - SIPKES v spolupráci s BŠZ
Kontakt: Mgr. Ladislav Šipeky - Predseda RK BŠZ, Repašského 5, Bratislava, 841 02, Tel.: 0903 214 201,e-mail: ladislav@sipeky.sk

Prihlásiť sa je nutné do 13.9.2013 / z dôvodu prípravy materiálov /

Viac informácií nájdete v priložených propozíciách

ps. platí vekové obmedzenie pre získanie rozhodcovskej triedy - dovŕšených 15 rokov.

Informácie a organizačné pokyny k ligovým súťažiam

Nový ligový ročník sa blíži a ŠTK BŠZ zaslala OP klubov Bratislavského kraja s tým súvisiace organizačné pokyny a informácie. Mnohé z nich možno nebudú zaujímať len OP ale aj ostatných hráčov.

1. Krátke zhrnutie organizačných pokynov pre OP.

2. Rozpis súťaží BŠZ, oproti vlaňajšku nie sú žiadne významné zmeny.

3. Prihláška do súťaží.

4. Sumár pokút z minulého ročníka.

5. Pozvánka na žrebovanie súťaží, ktoré bude 18.9.2012 o 17:30 v hracej miestnosti Slovanu.

6. Kalendár líg.

Čítať ďalej...

Vyhodnotenie dotazníka ŠTK BŠZ k ligám bratislavského kraja

Na online dotazník ŠTK BŠZ k ligovým súťažiam bratislavského kraja v období 4.-23.7. odpovedalo 84 šachistov. Z odpovedí vyplýva, že šachisti sú prevažne spokojný zo súčasným ligovým systémom, tempom, termínmi a pod. Z pravidiel by chceli zmeniť len aby sa nekontumovali partie od neobsadenej šachovnice dole, ale len príslušná šachovnica, s odstupňovaním pokút (po vzore SŽS). Otvorené a na širšiu diskusiu ostáva tempo v 5. lige, na ktoré sú rôznorodé názory. Na vznik náborovej ligy zo strany klubov je pomerne malý záujem, možno by mohla vzniknúť keby sa zapojili aj šachové krúžky.

 

Podrobné vyhodnotenie dotazníka si môžete prečítať tu:

Dotazník ŠTK BŠZ - vyhodnotenie.

 

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...