Bratislavsky sachovy zvaz

Bratislavský šachový zväz

Mimoriadna konferencia BŠZ 2016

Vážení predsedovia a členovia šachových klubov,

dňa 28. apríla 2016, vo štvrtok, sa bude konať zasadanie mimoriadnej konferencie Bratislavského šachového zväzu.

V prílohe č.1 Vám posielame pozvánku na konferenciu, v ktorej je uvedený dátum, čas, miesto konania a navrhovaný program. Dátum konania konferencie BŠZ bol navrhnutý a zvolený tak, aby bol dostatočný čas na prípravu delegátov BŠZ na mimoriadnu konferenciu Slovenského šachového zväzu, ktorá sa bude konať dňa 21. mája 2016 vo Zvolene. Právo zúčastniť sa konferencie BŠZ majú delegáti jednotlivých klubov. Každý klub má podľa stanov BŠZ nárok minimálne na jedného svojho zástupcu. Rada BŠZ na svojom zasadaní za prítomnosti podpredsedu BŠZ a predsedu Kontrolnej a revíznej komisie dňa 15.03.2016 schválila počet delegátov z jednotlivých šachových klubov, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 (podľa matriky k 1.4.2016, 1 delegát pri počte členov do 25, 2 delegáti pri počte členov 26-50, 3 delegáti pri počte členov nad 50). Títo delegáti majú právo hlasovacie (delegáti s hlasom rozhodujúcim). Právo zúčastniť sa na konferencii majú (s hlasom poradným) členovia Rady BŠZ, VV BŠZ a Kontrolnej a revíznej komisie BŠZ. Dôležitou súčasťou konferencie je schválenie rozpočtu BŠZ na rok 2016 a voľba 4 delegátov za BŠZ na konferenciu SŠZ. Hlavným bodom programu mimoriadnej konferencie SŠZ je schválenie základného dokumentu nášho hnutia - Stanov SŠZ, aby sa dostali do súladu so Zákonom o športe 440/2015 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť začiatkom roku 2016. Z tohto dôvodu vyzývam všetky kluby, aby pristupovali ku konferencii BŠZ s maximálnou zodpovednosťou. Žiadam predsedov, resp. organizačných pracovníkov jednotlivých klubov aby do 24. apríla 2016 nahlásili delegátov na konferenciu BŠZ podľa počtov uvedených v prílohe č. 2 na e-mailovú adresu wlk1977@yahoo.com.

Vítané sú aj návrhy kandidátov za delegátov BŠZ a prípadne aj do volených funkcií SŠZ. Pokiaľ máte pripomienky, resp. konkrétne návrhy na zlepšenie práce BŠZ, prosíme aj o ich zaslanie v predstihu, taktiež návrhy, ktoré by mali zvolení delegáti na Konferenciu SŠZ tam predniesť.

Bratislava, 13. apríl 2016

Peter Falťan predseda Rady BŠZ                                                                                                                 Stanislav Vlček podpredseda BŠZ

Prílohy: 1. Pozvánka na konferenciu 2. Počty delegátov za jednotlivé kluby

 

Aktualizácia zápisníc VV BŠZ

V sekcií Zápisnice VV BŠZ pribudli zápisnica č. 10/2014, zápisnica č. 11/2014 a zápisnica č.12/2015 aj s prílohami.

 

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

 

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy. Tento čin v žiadnom prípade neovplyvní výšku Vašich príjmov, nebude Vás to stáť nič, len časť Vami už zaplatenej dane, ktorá by inak skončila v štátnom rozpočte, bude presmerovaná na účet BŠZ. Môžete pomôcť podporiť tak rozvoj šachu  v našom regióne.

Čítať ďalej...

Konferencia Bratislavského šachového zväzu 2015

Výkonný výbor Bratislavského šachového zväzu na svojom zasadnutí 12.2.2015 v Bratislave určil termín a miesto konania konferencie Bratislavského šachového zväzu na 12.5.2015 o 17:00 v klubovni ŠK Slovan Bratislava (Bratislava-Petržalka, Gessayova 2).

 

Výkonný výbor tiež stanovil kritériá na určenie počtu delegátov s hlasovacím právom pre jednotlivé kluby založené na počte členov klubu. Za člena klubu sa považuje hráč, ktorý je ako člen daného klubu evidovaný v matrike SŠZ a má uhradený členský poplatok SŠZ za rok 2014 alebo 2015 (5, 10 alebo 15€):

do 25 členov                        1 delegát

od 26 do 50 členov              2 delegáti

nad 50 členov                      3 delegáti

 

Tabuľka počtu delegátov pre jednotlivé kluby podľa stavu matriky k 1.1.2015:

 

ID

klub

počet členov

Počet delegátov

1

10114

  ŠK Doprastav Bratislava

84

3

2

10101

  ŠK Slovan Bratislava

82

3

3

10302

  KŠ Pezinok

49

2

4

10110

  ŠK STRELEC Devínska Nová Ves

43

2

5

10107

  Tatran Bratislava DŠK

34

2

6

10120

  Šachový klub Dúbravan

31

2

7

10111

  ŠK Lokomotíva Caissa Bratislava

29

2

8

10109

  ŠK Domu kultúry Ružinov

28

2

9

10402

  ŠK Senec

28

2

10

10108

  ŠK Krasňany

27

2

11

10103

  ŠK Televízia Karlova Ves

26

2

12

10105

  ŠK Apollo Slovnaft Bratislava

25

1

13

10301

  ŠK Modra

25

1

14

10113

  Slávia STU Bratislava

23

1

15

10118

  KŠN Bratislava

20

1

16

10303

  ŠK Svätý Jur

20

1

17

10203

  Interchess CVČ Malacky

16

1

18

10202

  ŠK Láb

15

1

19

10112

  TJ Dopravný podnik Bratislava

11

1

20

10116

  MŠK-Slovan Ivanka pri Dunaji

9

1

21

10401

  ŠK Tomášov

9

1

22

10406

  ŠK Tureň

6

1

     

640

35

 

Dôležitou súčasťou konferencie je schválenie nových riadiacich orgánov BŠZ, t.j. predsedu BŠZ, Výkonného výboru, členov Rady,  a Revíznej a kontrolnej komisie na nasledujúce obdobie 3 rokov a delegátov za BŠZ na konferenciu SŠZ. Z tohto dôvodu vyzývame všetky kluby aby pristupovali ku konferencii BŠZ s maximálnou zodpovednosťou a aby si pripravili a navrhli na jednotlivé funkcie ľudí, ktorí sú ochotní venovať sa práci v našom šachovom hnutí.

 

 

12.2.2015 v Bratislave

VV BŠZ


2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...