Bratislavsky sachovy zvaz

Otvorenie Bratislavskej šachovej akadémie

Milí šachoví priatelia,

radi by sme dali do Vašej pozornosti veľkú novinku: v Bratislave začala svoju činnosť Bratislavská šachová akadémia.

 

Šachoví nadšenci na čele s Michalom Vrbom a Niki Varholákovou zrealizovali myšlienku, ktorá už dávnejšie driemala v ich mysliach – učiť deti šach. Sme občianske združenie, ktoré má za cieľ prostredníctvom šachu naučiť deti „konať v mysli“ t. j. u detí zábavnou formou zlepšiť schopnosti a vlastnosti ako koncentrovanosť, predstavivosť, rozhodovanie, abstraktné myslenie a plánovanie.

Naše združenie propaguje šach ako športovú a záujmovú činnosť, ktorá pomáha zmysluplne tráviť voľný čas.

Nezabúdame však ani na strednú a staršiu generáciu, pre ktorú pripravujeme samostatné kurzy šachu, kde si spolu s trénermi precvičia svoje šachové schopnosti a môžu si zahrať turnaje. Pripravené sú taktiež pravidelné prednášky vždy na vybranú tému s najlepšími šachistami Slovenska.

Týmto ste srdečne pozvaní na prvú, otváraciu prednášku na tému "5 P pre úspech v šachovej partii". Zákutiami tejto témy vás v príjemnej hodinke prevedie Majster Bratislavského kraja Dušan Schwarz.

Prednáška sa bude konať 4.2.2012 od 18:00 - 19:00 v Bratislave. Bližšie informácie nájdete na www.sachovaakademia.sk , mailom na sachovaakademia@gmail.com alebo telefonicky na 0903 793 013.

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...