Bratislavsky sachovy zvaz

Turnaje a podujatia

Veľkonočný turnaj šachových nádejí 2013

6. ročník Veľkonočného turnaja šachových nádejí sa konal na Strednej odbornej škole na Ivanskej ceste v nedeľu 14.4.2013. Na organizácií turnaja, ktorý bol súčasne Majstrovstvami Bratislavského kraja detí a mládeže do 10 a do 14 rokov v rapid šachu sa podieľali ŠK Doprastav Bratislava, ŠK Krasňany a Bratislavský šachový zväz.

Veľkonočný turnaj šachových nádejí 2013

Hoci sa usporiadatelia snažili vyhnúť termínovým kolíziám jarný šachový kalendár nabitý mládežníckymi podujatiami nedával veľa možností. Uskutočnenie turnaja len deň po celotýždňových MSR mládeže bol jednou z tých prijateľnejších, hoci oboch podujatí sa zúčastnili nakoniec len dvaja hráči. Účasť 72 detí v turnaji mladších žiakov, ktorý sa započítava do celoslovenskej dlhodobej náborovej súťaže Grand Prix mládeže 2012/13 možno z tohto pohľadu hodnotiť pozitívne. Nepríjemným prekvapením bol takmer žiadny záujem o turnaj starších žiakov, ktorý mal byť súčasne Majstrovstvami Bratislavského kraja detí a mládeže do 18 rokov v rapid šachu a zároveň Majstrovstvami Bratislavského kraja žiakov stredných škôl. Z dôvodu nízkej účasti usporiadatelia museli tento turnaj zrušiť.

Čítať ďalej...

4. Memoriál Miloša Hebelku

Pred piatimi rokmi nás opustil Miloš Hebelka, zanietený šachový nadšenec, ktorého najväčšou vášňou boli bleskové partie. Šachový klub ŠK Slovan Bratislava, ktorého dlhoročným členom bol, v spolupráci s TJ Dopravný podnik a Bratislavským šachovým zväzom si pripomínajú túto svojráznu osobnosť šachovej Bratislavy už po štvrtý krát bleskovým turnajom usporiadaným na jeho počesť.

Propozície 4. Memoriálu Miloša Hebelku si môžete stiahnuť nižšie.

Čítať ďalej...

Turnaj „O Pohár Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja“ 2012

Turnaj „O Pohár Predsedu Bratislavského samosprávneho kraja“ 2012 je spoločné športové stretnutie mládežníckych kolektívov v troch disciplínach, v kanoistike, v športovej streľbe a v šachu. V roku 2012 sa uskutočnil už 7. ročník podujatia. 

Víťazné družstvo BSK

V Bratislave sme tento rok privítali kvalitné výbery Středočeského kraja a Jihomoravského kraja, žiaľ pozvané družstvo župy Moson-Györ-Sopron sa neprihlásilo a družstvo poľského kraja Mazoviecko odradila priveľká vzdialenosť. Šachové trojstretnutie sa odohrávalo v Dome športu na Junáckej ulici a organizačne ho zabezpečoval Bratislavský šachový zväz. 

Čítať ďalej...

Majstrovstvá okresov Bratislavského kraja základných škôl 2012

V školskom roku 2012/13 sa Bratislavský šachový zväz rozhodol podporiť nedávno zaniknuté Majstrovstvá okresov Bratislavského kraja žiakov a žiačok základných škôl v rapid šachu. Turnaje žiakov a žiačok sa uskutočnia oddelene. Víťazi a víťazky turnajov sa stanú súčasne školskými majstrami svojich okresov v rapid šachu. Z každého okresného kola majú nárok na postup do krajského kola prví traja žiaci a prvé tri žiačky. Zároveň budú vyhodnotené aj školy s najlepšími šachistami. Družstvo školy je tvorené jedným žiakom a jednou žiačkou, ich body z turnajov sa spočítajú. V prípade rovnosti bodov rozhodne súčet pomocných kritérií.

Čítať ďalej...

Open Doprastav 2012

Milí šachoví priatelia,

srdečne vás pozývame na 28. ročník šachového turnaja Open Doprastav 2012 (Memoriál JUDr. Ernesta Nového), ktorý je zároveň Majstrovstvom Bratislavského kraja.


Turnaj sa hrá deväťkolovo so zápočtom na FIDE v termíne od 29.6. do 6.7.2012.
Miesto konania je opäť v centre mesta na spojenej škole Novohradská 3 (ZŠ Košická,Gymnázium Jura Hronca).
Termín uzávierky prihlášok je do 25.6.2012. Po tomto termíne sú vklady zvýšené o 5€.

Aktuálna štartovná listina: http://www.skdps.com/...
Propozície: http://skdps.com/...

Tešíme sa na účasť.
Michal Vrba - riaditeľ turnaja

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...