Bratislavsky sachovy zvaz

Konkurzy na usporiadanie podujatí v roku 2017

Vážení organizátori šachových turnajov,

 

predkladáme Vám konkurzné podmienky na Majstrovstvá Bratislavského kraja pre rok 2017. V porovnaní s vlaňajškom prichádza k niekoľkým zmenám:

- Podmienky na usporiadanie MBA v praktickom šachu sa mierne zjemnili: vyžaduje sa minimálne 7 kôl (v minulosti bolo požadovaných 9), znížili sa nároky aj na cenový fond (požaduje sa min. 400 eur, vlani bolo treba min. 600 eur)

- BŠZ zvyšuje príspevky pre organizátorov: pre MBA v praktickom šachu zo 160 eur na 200 eur, pre MBA v rapid šachu a bleskovom šachu zavádza príspevok 50 eur (doteraz bez príspevku)

- Po vyhodnotení turnaja VV BŠZ prizná organizátorovi variabilný príspevok (prémiu) v závislosti na úspešnosti turnaja. Pri MBA v praktickom šachu až do výšky 100 eur, pri MBA v rapid šachu a bleskovom šachu do výšky 50 eur.

 

Veríme, že zvýšenie príspevku BŠZ a zjemnenie konkurzných podmienok Vás povzbudí, aby ste sa práve s Vašim turnajom uchádzali o štatút MBA.

 

KONKURZNÉ PODMIENKY:

 

Majstrovstvá Bratislavského kraja v praktickom šachu jednotlivcov 2017
Termín konania: 30.4.-30.9.2017 (obdobie mimo súťaží družstiev).
Miesto konania: Bratislavský kraj.
Hrací systém: Švajčiarsky systém na min. 7 kôl so zápočtom na FIDE ELO.
Hracie tempo: Min. 1,5 hod. s 30 sec. bonifikáciou na partiu.
Kapacita turnaja: Min. 70 hráčov.
Cenový fond: Min. 400€ (bez dotácie BŠZ).
Iné: Turnajový bufet výhodou.
Spoluúčasť BŠZ: Cenový fond 290€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja
(1. 100€, 2. 60€, 3. 40€, žena, junior a senior po 30€),
Príspevok BŠZ na organizáciu: fixná zložka 200€ + variabilná zložka do 100 € (ex post priznaná v závislosti na rozhodnutí VV - zohľadní sa úroveň turnaja, počet účastníkov, výstupy - články, foto a ďalšie faktory)

 

Majstrovstvá Bratislavského kraja v rapid šachu jednotlivcov 2017
Miesto konania: Bratislavský kraj.
Hrací systém: Švajčiarsky systém min. na 9 kôl.
Hracie tempo: Min. 15 min. na partiu alebo ekvivalent s bonifikáciou.
Kapacita turnaja: Min. 70 hráčov.
Cenový fond: Min. 250€ (bez dotácie BŠZ).
Iné: Výhodou zápočet na FIDE rapid ELO, turnajový bufet výhodou.
Spoluúčasť BŠZ: Cenový fond 130€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja
(1. 50€, 2. 30€, 3. 20€, žena, junior a senior po 10€).

Príspevok BŠZ na organizáciu: fixná zložka 50€ + variabilná zložka do 50€ (ex post priznaná v závislosti na rozhodnutí VV - zohľadní sa úroveň turnaja, počet účastníkov, výstupy - články, foto a ďalšie faktory)

 

Majstrovstvá Bratislavského kraja v bleskovom šachu jednotlivcov 2017
Miesto konania: Bratislavský kraj.
Hrací systém: Švajčiarsky systém min. na 13 kôl.
Hracie tempo: 5 min. alebo 3 min. s 2 sec. bonifikáciou na partiu.
Kapacita turnaja: Min. 50 hráčov.
Cenový fond: Min. 200€ (bez dotácie BŠZ).
Iné: Výhodou zápočet na FIDE blitz ELO, turnajový bufet výhodou.
Spoluúčasť BŠZ: Cenový fond 110€ pre hráčov z klubov Bratislavského kraja
(1. 40€, 2. 25€, 3. 15€, žena, junior a senior po 10€).

Príspevok BŠZ na organizáciu: fixná zložka 50€ + variabilná zložka do 50€ (ex post priznaná v závislosti na rozhodnutí VV - zohľadní sa úroveň turnaja, počet účastníkov, výstupy - články, foto a ďalšie faktory)

 

Prihlášky do konkurzov
Prihlášky do konkurzov s návrhom propozícií turnaja posielať predsedovi BŠZ a predsedovi ŠTK BŠZ do 6.12.2016:
Martin Sklár (predseda BŠZ): sklar_m@centrum.sk
Ladislav Šipeky (Predseda ŠTK BŠZ): ladislav@sipeky.sk

v Bratislave 6.11.2016,
Martin Sklár, predseda BŠZ

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...