Bratislavsky sachovy zvaz

Majstrovstvá okresov Bratislavského kraja základných škôl 2012

V školskom roku 2012/13 sa Bratislavský šachový zväz rozhodol podporiť nedávno zaniknuté Majstrovstvá okresov Bratislavského kraja žiakov a žiačok základných škôl v rapid šachu. Turnaje žiakov a žiačok sa uskutočnia oddelene. Víťazi a víťazky turnajov sa stanú súčasne školskými majstrami svojich okresov v rapid šachu. Z každého okresného kola majú nárok na postup do krajského kola prví traja žiaci a prvé tri žiačky. Zároveň budú vyhodnotené aj školy s najlepšími šachistami. Družstvo školy je tvorené jedným žiakom a jednou žiačkou, ich body z turnajov sa spočítajú. V prípade rovnosti bodov rozhodne súčet pomocných kritérií.

Termíny okresných kôl:

9.10.2012 - Obvodné majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok Bratislava III, ZŠ Hubeného

10.10.2012 - Okresné majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok - okres Malacky, CVČ Malacky, Martina Rázusa 30, Malacky

11.10.2012 - Obvodné majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok Bratislava I, CVČ Štefánikova

12.10.2012 - Obvodné majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok Bratislava II, CVČ Kulíškova

17.10.2012 -  Okresné majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok - okres Senec, ZŠ Alberta Molnára, Senec

18.10.2012 -  Obvodné majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok Bratislava V, CVČ Gessayova

7.11.2012 - Obvodné majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok Bratislava IV, KC Fontána

13.11.2012 -  Okresné majstrovstvá v šachu žiakov a žiačok - okres Pezinok, CVČ Pezinok

Krajské kolo sa uskutoční po odohratí všetkých okresných kôl 23.11.2012 v Bratislave na Gessayovej ulici v priestoroch ŠK Slovan Bratislava.

2% pre BŠZ

Vážení členovia šachových klubov BŠZ,

radi by sme Vás požiadali o darovanie 2% zo zaplatenej Dane z príjmov pre Bratislavský šachový zväz, ktorého členmi ste aj Vy.

Informácia k možnosti pomôcť svojmu klubu 2% z dane prostredníctvom BŠZ:
 
Chcete darovať svojmu klubu 2% z dane, ale ten nie je registrovaný ako prijímateľ? Žiadny problém, môžete mu pomôcť prostredníctvom BŠZ.

Viac informácii...